Aydın İl Koordinatörlüğü

Tümsiad Aydın Şubesi üyelerine IPARD II Programı 5.Çağrı kapsamında desteklenen sektörler ile ilgili bilgiler aktardık.


     IPARD II Programı 5.Başvuru Çağrı döneminde desteklenen sektörler ile ilgili olarak Tümsiad Aydın Şubesi üyeleri ile 01.03.2019 Cuma günü biraraya geldik.
     Tümsiad Aydın Şubesinde gerçekleştirilen toplantıda TKDK Aydın İl Koordinatörü Mustafa Bozkurt ile Proje Başvuru Yönetimi Birimi Uzmanlarımızdan İbrahim Öztürk, üyelere içerisinde bulunduğumuz çağrı dönemi için destekleyeceğimiz; Tarımsal İşletmeleri Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (Süt- Kırmızı Et Üreten İşletmeler, Kanatlı Eti Üreten İşletmeler, Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri) ile Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Süt İşleme Tesisleri, Kırmızı Et İşlemeTesisleri - Kesimhaneleri ve Parçalama Tesisleri, Kanatlı Eti İşleme Tesisleri - Kesimhaneleri ve Parçalama Tesisleri, Su Ürünleri İşleme Tesisleri, Sebze ve Meyve İşleme Tesisleri - Soğuk Hava Depoları ve Paketleme Tesisleri) Yatırımları için çağrı dönemi kapsamındaki başvuru koşulları ve destek oranları hakkında sunum gerçekleştirdi.