Aydın İl Koordinatörlüğü

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Kapasite Muafiyet Belge Başvuruları


5. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, yatırımlarında kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla şebekeye bağlı (on-grid) yenilenebilir enerji sistemlerine yer verecek olan başvuru sahiplerinin kapasite muafiyet belgesi başvuruları 25.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.