Aydın İl Koordinatörlüğü

Aydın TKDK'dan 96 Milyon TL Yatırım 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD II 5'inci Başvuru Çağrı İlanı ile Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlara ait Proje Başvuru kabulleri 13 Haziran 2019 tarihi itibariyle tamamlandı.

TKDK Aydın İl Koordinatörü Mustafa Bozkurt, IPARD II programının 5. Çağrı dönemi ile ilgili olarak, İlimiz için 101 tedbiri başlığı altında Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (Hayvancılık İşletmeleri) kapsamında 8 adet, 103 tedbiri başlığı altında Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (İşleme Tesisleri) kapsamında 6 adet proje kabulünün gerçekleştiğini bildirdi.

5.Çağrı döneminde kabulü gerçekleşen projelerin içeriğini Hayvancılık sektörü için; 4 adet yeni tesis kurulumu ve 4 adet mevcut hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu, İşleme sektörü için; 2 adet peynir altı suyu işleme tesisi, 1 adet süt işleme tesisi, 2 adet soğuk hava deposu ve paketleme tesisi kurulumu ile 1 adet mevcut soğuk hava deposu modernizasyonundan oluştuğunu aktaran Bozkurt, toplam 96 milyon TL’ lik proje başvurusu yapıldığını, hayvancılık ve işleme tesisi sektörlerinde TKDK desteği ile ilimizde AB standartlarında 14 adet yatırımın yapılacak olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Tamamlanmış olan çağrı dönemi ile ilgili olarak, Hayvancılık ve İşleme sektöründeki yatırımların bölgenin kalkınmasında, istihdam ve üretime doğrudan olarak olumlu etki sağlayacağını düşündüğünü belirten Bozkurt,  ‘’Yatırımların Aydın İlimize hayırlı olmasını diliyorum’’ diyerek içinde bulunulan yeni çağrı dönemi hakkında bilgiler verdi.

‘’ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ KAPSAMINDAKİ ÇAĞRI DÖNEMİ DEVAM EDİYOR’’

Ayrıca 8 Mayıs 2019 tarihinde ilanı yapılan IPARD II Programı kapsamında altıncı proje başvuru çağrı dönemi içinde bulunulduğunu hatırlatan Bozkurt, Çağrı ilanı kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden proje başvuruların kabul edileceğini ve çağrı bütçesinin 60 Milyon Avro olduğunu söyledi ve bu dönemde;
-Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi,
-Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi,
-Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler,
-Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri,
-Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
-Makine Parkları,
-Yenilenebilir Enerji Tesisi yatırımlarının %55 oranında destekleneceğini belirtti.
 
‘’302 SEKTÖRÜ KAPSAMINDA YATIRIMCILAR, 23 AĞUSTOS 2019 TARİHİNE KADAR PROJE BAŞVURUSU YAPABİLECEKLER’’
 
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) tedbiri için; proje başvurularının 08.07.2019 tarihi itibariyle Aydın İl Koordinatörlüğümüzde kabul edilmeye başlanacağını, son başvuru teslim tarihinin ise 23.08.2019 olduğu bilgisini aktardı.

IPARD Programı kapsamında TKDK Aydın İl koordinatörlüğü olarak; Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım aracı Kırsal Kalkınma hibelerini, 2013 yılından bugüne yatırımcılara kullandırıldığını söyleyen Bozkurt, ‘’Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda; Süt, kırmızı et ve kanatlı yatırımları, et-süt işleme ve pazarlama yatırımları, meyve-sebze depolama ve paketleme, su ürünleri, arıcılık, tıbbi-aromatik bitkiler, seracılık, yerel ürünler, zanaatkarlık, kırsal turizm, yenilebilir enerji olmak üzere 16 sektördeki yatırımlara %40-%70 arasında hibe desteği veriyoruz’’ dedi.
 
IPARD hibelerinde kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığını da ayrıca belirten Bozkurt, Kadın yatırımcılara sıralamada ilave puan vererek projelerini ön plana çıkartıldığı, 40 yaş altı genç yatırımcılara hayvancılık tedbirinde ilave %5 hibe sağlandığı bilgisini paylaştı.
 
Uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile oluşturulan IPARD Fonu’ndan ilimizin azami derecede faydalanabilmesi adına bu destekler hakkında herkesin bilgilendirilmesi için, çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Bozkurt, sektörde iştigal eden tüm yatırımcıları bu desteklerden faydalanmaya davet etti.