Aydın İl Koordinatörlüğü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 12 Eylül 2019 tarihinde IPARD II Programı Yedinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.


Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı” tedbiri kapsamındaki başvurular kabul edilecektir. İlk etap uygulama illeri Amasya, Ankara, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Manisa, Ordu, Samsun ve Şanlıurfa’dır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Başvuru Çağrı İlanını görmek içinhttps://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/IPARDII/IPARDII_YedinciBasvuruCagriIlani.pdf