Aydın İl Koordinatörlüğü

IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi Onaltıncı Grup ve 10. Çağrı Dönemi Üçüncü Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.


IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden Onaltıncı Grup ile Onuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden Üçüncü Grup  Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

9. Çağrı Onaltıncı Grup ve 10. Çağrı Üçüncü Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesini görmek için tıklayınız