Aydın İl Koordinatörlüğü

IPARD II Programı 11. Çağrı Dönemi On Beşinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesinde İlimizden iki proje yer alıyor.


IPARD II Programı 11. Başvuru çağrı dönemi kapsamında destek almaya hak kazanan ''On Beşinci Grup Başvurular Listesi '' nde ilimizden iki proje yer almaktadır. Yenilenebilir Enerji Yatırımları (302-7) sektöründen Çine OSB’ de gerçekleştirilecek olan iki projenin toplam uygun harcama tutarı 4 Milyon TL olup, kurumumuzca ilgili yatırımlara %55 hibe desteği sağlanacaktır. Yatırımcılarımıza ve Aydın'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz.