Aydın İl Koordinatörlüğü

Mustafa Bozkurt / Aydın İl Koordinatörü

1975 yılında Adıyaman-Gölbaşı İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adıyaman-Gölbaşı ilçesinde tamamlamıştır. 1996 yılında Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Batman Tarım İl Müdürlüğü’nde Ziraat Mühendisi ve Bitki Koruma şube müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1999 yılında Adıyaman’ a tayin olarak Besni Tarım İlçe Müdürlüğü, Tut Tarım İlçe Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2001 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsüne tayin oldu ve burada bitki koruma ve zirai mücadele ile ilgili araştırma projelerinde görev aldı. Daha sonra Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Hizmetleri Daire Başkanlığında görev yaptı. Bu arada Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünde ‘‘Ayrışma Dereceleri Farklı Peat Materyallerinin Humik Asit İçeriğinin farklı yöntemlerle Belirlenmesi’’ konulu tez çalışmasını tamamlayarak 2003 yılında Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanını aldı. 2004 yılında Ankara Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsüne atandı. Burada Toprak Yönetimi Bölümünde araştırmacı olarak görev yaptı. Toprak ve bitki besleme konularında çalıştı. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Topraklarının Bor Statüsünün Belirlenmesi ve Haritalanması projesi, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen Ülkesel Patates tohumluk üretim sisteminin geliştirilmesi projesi ve Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Tübitak tarafından yürütülen Ulusal Mera Amenajmanı projesi gibi birçok önemli ulusal araştırma projesinde saha ve laboratuvar çalışmalarında bulundu. Araştırma Enstitüsünde görev yaptığı süre içerisinde yurt içinde düzenlenen Ulusal ve Uluslararası birçok panel, sempozyum, kongre ve eğitimlere katılmıştır. Ocak 2010 tarihinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ na atanan Mustafa BOZKURT sırasıyla Kars, Şanlıurfa, Karaman illerinde İl Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. 22.01.2016 tarihinden itibaren Aydın İl Koordinatörü olarak atanmış ve halen bu görevine devam etmektedir. İngilizce bilen BOZKURT, evli ve 2 çocuk babasıdır.