Aydın İl Koordinatörlüğü

Arzu Akar / Aydın İl Koordinatörü

Aydın, Efeler doğumlu olan Arzu Akar, Aydın Fen Lisesi mezunu olduktan sonra İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde burslu olarak Ekonomi ile Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde yüksek lisans çalışmasını Avrupa Ekonomisi alanında yapmış, AB’nin Jean Monnet bursu ile İngiltere'de Londra Ekonomi Okulu’nda (LSE) Avrupa Sosyal Politikası konusunda yüksek lisansını da 2014 yılında tamamlamıştır. Üniversite yıllarından itibaren STK’larda gönüllülük faaliyetlerinde bulunan Akar, kısa süren özel sektör deneyiminden sonra profesyonel yaşamına gençlik, kadın, kalkınma ve tarım alanlarında çalışan STK’larda proje uzmanı olarak devam etmiştir. 2008-2009 yıllarında TBMM’de görev yapan Akar, 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Akabinde, 2010 yılı itibariyle Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nda Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, üç yıl sonunda aynı kurumda AB İşleri Uzmanı olarak devam etmiştir. Bu süre zarfında, AB Müzakere sürecinde 26 No’lu Eğitim ve Kültür Faslı kapsamında ile eğitim, kültür, gençlik ve spor politikalarında Türkiye’nin AB’ye yakınsaması konularında çalışmalar yürütmüş; Erasmus+, Ufuk Avrupa, İstihdam ve Sosyal Yenilik-EaSI, CoSME, Sivil Koruma Mekanizması, Yaratıcı Avrupa gibi Birlik Programların koordinasyonu konularında çalışmıştır. 2019 yılında da Brüksel’de Avrupa Komisyonu Eğitim Kültür Genel Müdürlüğünde ulusal uzman olarak görev yapan Akar, 14 Ekim 2022 tarihi itibariyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Aydın İl Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Akar, halen Ufuk Avrupa Programı Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre Kümesi Ulusal İrtibat Noktası titriyle Avrupa Komisyonu nezdinde ülkemizi temsil etmekte ve ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.